Verkoop voorwaarden

Algemeen
Onder de handelsnaam ‘MJ Aanhangers’ levert H.G.J. Jansen, gevestigd in Ede, goederen aan consumenten en bedrijven. Door bij MJ Aanhangers een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van MJ Aanhangers akkoord gaat. MJ Aanhangers heeft het recht haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van uw bestelling te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u MJ Aanhangers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in door MJ Aanhangers aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan MJ Aanhangers worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan MJ Aanhangers heeft verstrekt. Eventuele klachten over de dienstverlening kunt u bij MJ Aanhangers melden. In onderling overleg zal dan worden geprobeerd de klachten op te lossen.

De prijs is gegarandeerd
MJ Aanhangers garandeert dat de prijzen op de website gedurende de looptijd van uw bestelling niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. Voor de gevolgen van drukfouten of typefouten op de website aanvaardt MJ Aanhangers geen aansprakelijkheid.

Bijdrage bezorgkosten
Voor het verzendklaar maken, controleren en administreren van uw bestelling brengen wij geen kosten in rekening. Voor het transporteren en bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van DHL Express en incidenteel TNT, afhankelijk van het gewicht en de omvang van de goederen. De levering geschiedt onder de algemene voorwaarden van de betreffende vervoerder. Het tarief voor de verzending is afhankelijk van het land van bestemming, het gewicht van de zending en de vraag of het om een brief- of pakketverzending gaat. De keuze voor rembours heeft doorgaans hogere verzendkosten tot gevolg. De verzendkosten worden vermeld op de website bij het onderdeel “Verzenden”.

Wij gaan ervan uit dat wij uw bestelling in één keer uitleveren, wat betekent dat de het artikel met de langste levertijd bepaalt hoe snel u uw bestelling in huis heeft. Mochten de werkelijke verzendkosten lager uitkomen dan de doorberekende verzendkosten, dan wordt het verschil niet terugbetaald. In het omgekeerde geval zullen wij ook geen extra verzendkosten in rekening brengen. Wij stellen u in de gelegenheid om uw bestelling bij MJ Aanhangers in overleg op te halen en contant te betalen. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

Levering van goederen
Een artikel dat op voorraad ligt, wordt uiterlijk de volgende werkdag verstuurd nadat de volledige betaling is ontvangen. De levertijd van artikelen die niet op voorraad liggen kan langer zijn. MJ Aanhangers stelt u dan zo spoedig mogelijk in kennis hoe lang de levertijd zal zijn. Gaat u niet akkoord met deze levertijd dan kunt u de bestelling laten vervallen. Mocht een artikel definitief niet meer leverbaar zijn, dan zullen wij u, indien mogelijk, een alternatief aanbieden. Gaat u niet akkoord met dit alternatief of mocht er geen alternatief voorhanden zijn, dan vervalt uw bestelling. Alle gemelde levertermijnen zijn slechts indicatief en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
Betaling
Bij aankoop van producten via de website kunt u betalen met behulp van een bancaire overschrijving of contant aan de bezorger aan de deur (rembours). Voor contante betaling aan  de bezorger rekenen onze vervoerders extra kosten, die wij door moeten rekenen. Als u de producten onder rembours wilt ontvangen geeft u dat aan bij uw bestelling. Geeft u dat niet aan dan gaan wij er altijd vanuit dat u de te verzenden producten betaald met behulp van een bancaire overschrijving. De producten worden verzonden nadat de volledige betaling in ontvangen. Als u uw bestelling afhaalt, kunt u deze contant betalen. Wij hebben geen pin faciliteiten.

Zichttermijn
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 7 kalenderdagen. In deze periode kunt u het product ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele, ongeschonden verpakking, compleet met de originele factuur terugsturen.

MJ Aanhangers geeft de wijze van retourneren aan. De verzendkosten en de kosten voor retourneren worden niet door MJ Aanhangers vergoed. Het risico op beschadiging of verlies tijdens de retourzending ligt bij u. Het totaalbedrag van de producten wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel bij MJ Aanhangers teruggestort op uw rekening. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
Garantie
MJ Aanhangers biedt een jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. MJ Aanhangers herstelt gebreken die bij normaal – met de bestemming corresponderend – gebruik optreden kosteloos. MJ Aanhangers stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als MJ Aanhangers besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes maanden een nieuwe keus te maken. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van MJ Aanhangers. De verzendkosten voor de retourzending worden niet vergoed. Als de garantie gegrond is brengen wij geen verzendkosten in rekening voor de zending van het gerepareerde of nieuwe artikel. Mocht er geen vervangend artikel beschikbaar zijn, dan wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening. Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Schoonmaken en bedieningsfouten vallen buiten de garantie.

Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:
– Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
– Als de datum op de originele factuur gewijzigd of onleesbaar is;
– Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
– Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
– Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
– Als u MJ Aanhangers niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
– Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet. Mocht u gebruik willen maken van deze garantieregeling, vraag ons dan per e-mail of wij u het garantieformulier toe willen sturen.

Fabrieksgarantie
Mocht een artikel niet binnen de garantie van MJ Aanhangers vallen, maar wel binnen de vermelde Fabrieksgarantie, dan kunt u contact via e-mail opnemen met MJ Aanhangers. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd of vervangen wordt.

Indirecte kosten
Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Privacybeleid
MJ Aanhangers legt uw persoonsgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en relatiebeheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van MJ Aanhangers. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail henkjansen47@hotmail.com of via ons telefoonnummer. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u via e-mail richten aan henkjansen47@hotmail.com.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht MJ Aanhangers van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang MJ Aanhangers geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MJ Aanhangers bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u MJ Aanhangers om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Privacy op Internet
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit emailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Beveiligde server
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Reageren?
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van MJ Aanhangers, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van MJ Aanhangers op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MJ Aanhangers kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. MJ Aanhangers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Toegepast recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen MJ Aanhangers en u is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen twee weken nadat MJ Aanhangers zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Aanvragen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van MJ Aanhangers zijn op aanvraag verkrijgbaar bij
MJ Aanhangers. Niets van deze website mag zonder toestemming van MJ Aanhangers door derden worden gebruikt.

Alle rechten voorbehouden aan:
H.G.J. Jansen
Nienhof 24
6715 AD Ede